Informacje dotyczące rozliczeń w IdoPay

Dowiedz się, na czym polegają rozliczenia w IdoPay

Rozliczanie płatności PayByLink, BLIK, płatności odroczonych

Prowizja za obsługę płatności z automatycznym księgowaniem wpłat (PayByLink, BLIK, płatności odroczone) wynika z cennika usługi.

Środki z płatności trafiają na rachunek IdoPay i gromadzone są na indywidualnym saldzie merchanta. Rozliczenia ze realizowanych płatności są przedstawiane w panelu merchanta.

Rozliczanie płatności kartowych w modelu IF ++

Płatności kartowe w IdoPay są rozliczane w modelu IF++ (lub w nomenklaturze międzynarodowej IC++). Jest to rekomendowany przez systemy kartowe oraz urzędy nadzorujące płatności, sposób rozliczania tej formy płatności.

Na koszty obsługi kart płatniczych wpływają trzy elementy:

- opłata interchange (IF),

- opłata za procesowanie płatności (PF)

- marża procentowa pośrednika. 

Rozszyfrowując zapis modelu IF++:

- IF - opłata interchange na rzecz wydawcy karty (banku). Wartości stawek są uregulowane, a ich wartości są zależne od: rodzaju karty (debetowa, kredytowa), przeznaczenia (osobista, biznesowa) czy kraju wydania (Polska, Europa, czy poza Europą). Koszt opłaty interchange jest jednakowy dla wszystkich sprzedawców z danego kraju. Operator płatności nie ma wpływu na jej wysokość. Stawki te są opublikowane w cennikach organizacji kartowych.
 

- (pierwszy) “+” - opłata dla systemu kartowego (Visa, Mastercard). Operator płatności nie ma wpływu na jej wysokość. Stawki te są opublikowane w cennikach organizacji kartowych.

- (drugi) “+” -  opłata dla operatora. Jest stawką, na którą operator ma w pełni wpływ i na który umawia się ze sprzedawcą. 


W modelu IF++ przedstawiany jest więc realny koszt transakcji kartą płatniczą. Nie ma więc tutaj żadnych przesłanek do tego, by takie transakcje były odrzucane, co bywa stosowane w przypadku rozliczania płatności kartowych w modelu płaskiej stawki (ang. flat fee). Co istotne, w rozliczeniu transakcji kartą płatniczą przedstawiamy zawsze wszystkie trzy składowe prowizji. Mamy więc w tym wypadku pełną przejrzystość kosztu transakcji.

W porównaniu z modelem płaskiej stawki rozliczeniowej "flat fee", stosowanie modelu IF++ zabezpiecza obie strony przed renegocjacjami w przypadku, gdy zmienią się proporcje płatności różnymi kartami z innych krajów lub zmieni się udział walut i średnia wartość koszyka - czyli wtedy gdy wzrośnie koszt obsługi płatności "droższych" . Korzystając z rozliczenia IF++ sprzedawca nie musi się martwić o to, że system płatności wystąpi z roszczeniem dopłaty czy karami w sytuacji, gdy proporcje lub wartość płatności będą się różnić od zadeklarowanych w momencie podpisywania umowy.

W IdoPay nie musisz w ogóle deklarować żadnych proporcji, gdyż określamy jedynie marżę operatora doliczaną do kosztów IF oraz PF.

Przykład: 
Płatność kartą osobistą debetową Visa wydaną w Polsce na kwotę 500 zł

IF (interchange fee): 0,2% czyli 1 zł
+ (opłata dla systemu kartowego): 0,05% czyli 0,25 zł
+ (opłata dla operatora): 0,7% czyli 3,50 zł
Sumaryczna prowizja: 0,95%
Do wypłaty: 500 - 1 - 0,25 - 3,50 = 495,25 zł

Stawki interchange w rozliczeniach płatności kartą są udostępniane operatorom po kilku dniach od transakcji. Środki za sprzedane usługi trafiają na rachunek usługi IdoPay i gromadzone są na indywidualnym saldzie merchanta. 

Oblicz ile wyniesie rozliczenie płatności kartami przeprowadzonymi przez system IdoPay

1. Wpisz kwotę transakcji

2. Wybierz rodzaj karty

Łączna suma opłat niezależnych od IdoPay:

+ Opłata dla operatora 0.70 %

Kalkulator opłat za transakcję

1. Opłata interchange za kartę:
2. Opłata dla systemu kartowego:
3. Opłata dla operatora

Podsumowanie

Sumaryczna prowizja:

Do wypłaty:

Wypłaty środków

Wypłaty środków mogą być dokonywane niezwłocznie po ich zaksięgowaniu oraz co najmniej raz w miesiącu są automatycznie przelewane na zweryfikowany rachunek merchanta. Przelewy z automatycznymi wypłatami mogą być realizowane: co tydzień, co dwa tygodnie, raz w miesiącu (domyślnie).

Dla każdej waluty rozliczeniowej można wskazać rachunek w polskim banku, na który zgromadzone środki będą wypłacane.

Fakturowanie

Za płatności IdoPay prowizja jest pobierana w momencie, rejestracji płatności. W związku z tym faktura wystawiana za usługę IdoPay przez firmę IdoPayments sp. z o.o. pod koniec każdego miesiąca, jest już opłacona i jej dalsze rozliczanie nie będzie wymagane.

Włącz IdoPay w swoim systemie

Płatności IdoPay uchronią cię przed odrzuceniami transakcji, a tym samym przed utratą zamówień. Zagwarantuj swoim klientom bezpieczeństwo i skuteczne metody płatności, które są wbudowane wbudowane w twój sklep internetowy IdoSell lub system rezerwacji IdoBooking. Pokaż, że jesteś wiarygodny.